Lạt ngắn

50.000đ

xấp (10 cái)

Lạt thoi

10.000đ

cái

Mây sợi

140.000đ

kg

Mây nhựa

50.000đ

kg

Lạt trang trí

16.000đ

Xấp (10 cái)

Khay xốp 1 viên

95.000đ

xấp (50 cái)

Khay xốp 1/2 viên

67.000đ

xấp (50 cái)

Khay xốp 2/3 viên

78.000đ

xấp (50 cái)

Khay xốp 1/3 viên

54.000đ

xấp (50 cái)

Kẽm cuộn

60.000đ

cuộn

Túi 1 bông

30.000đ

xấp (50 cái)

Túi 1 bông trắng

35.000đ

xấp (100 cái)

Túi 3 bông

60.000đ

xấp (50 cái)

Túi 5 bông

40.000đ

xấp (50 cái)

.0903604166 (Mr Khang)
.0931209798
.
.