Ruy băng ren 2.5F

45.000đ

cuộn

Ruy băng thái 3F

35.000đ

cuộn

Nơ nhí

20.000đ

xấp (200 cái)

Nơ rút kẻ nhỏ 3F

195.000đ

xấp (200 cái)

Nơ rút kẻ nhỏ 5F

160.000đ

xấp (100 cái)

Nơ rút kẻ to 5F

170.000đ

xấp (100 cái)

Nơ rút đại mới

38.000đ

hộp (10 cái)

Nơ hộp dài

50.000đ

Tép (10 cái)

Nơ rút cẩm tú cầu

255.000đ

Bịch (30 cái)

Cây tuyết trắng
-8 %

Cây tuyết trắng

38.000đ 35.000đ

túi

Bảng chúc mừng lớn

35.000đ

xấp (50 cái)

Bảng chúc mừng nhỏ

30.000đ

xấp (50 cái)

Hoa sáp

115.000đ

Hộp (50 bông)

.0903604166 (Mr Khang)
.0931209798
.
.