Lưới lỗ

42.000đ

cuộn

Lưới kẻ

42.000đ

cuộn

Lưới thô trơn

42.000đ

cuộn

Lưới tuyết

44.000đ

cuộn

.0903604166 (Mr Khang)
.0931209798
.
.