Bloom

Tuyển dụng

Tuyển dụng: 1 nam đóng gói và vận chuyển hoa tươi

Tuyển dụng: 1 nam đóng gói và vận chuyển hoa tươi

Công ty Quỳnh Phương Đà lạt tuyển: 1 nam đóng gói và vận chuyển hoa tươi

Tuyển dụng: Nhân viên tạp vụ nữ

Tuyển dụng: Nhân viên tạp vụ nữ

Công ty Quỳnh Phương Đà lạt tuyển: 1 Nhân viên tạp vụ nữ

Tuyển dụng: Nhân viên Kiểm kho và kiểm tra chất lượng hoa tươi

Tuyển dụng: Nhân viên Kiểm kho và kiểm tra chất lượng hoa tươi

Công ty Quỳnh Phương Đà lạt tuyển: 1 Nhân viên Kiểm kho và kiểm tra chất lượng hoa tươi

Tuyển dụng: Quản đốc sản xuất

Tuyển dụng: Quản đốc sản xuất

Công ty Quỳnh Phương Đà lạt tuyển: Quản đốc sản xuất

Tuyển dụng: 2 nữ xếp hoa hồng

Tuyển dụng: 2 nữ xếp hoa hồng

Công ty Quỳnh Phương Đà lạt tuyển: 2 nữ xếp hoa hồng

Tuyển dụng: Kế toán bán hàng

Tuyển dụng: Kế toán bán hàng

Công ty Tnhh Quỳnh Phương Dalat tuyển Kế toán bán hàng

Tuyển dụng: kế toán nội bộ

Tuyển dụng: kế toán nội bộ

.0903604166 (Mr Khang)
.0931209798
.
.